วิธีตรวจสอบสถานะ

วิธีตรวจสอบสถานะงานซ่อมโดยการนำกล้องโทรศัพท์ สแกนที่ QR code หรือจะใช้ QR code สแกนเพิ่มเพื่อนในแอฟ line สแกนก็ได้